Mõtlen...

Kalapüügipiirangud

Andmete päritolu: Eesti vetes kalapüüki reguleerivad dokumendid ja Keskkonnateabe Keskuse Keskkonnaregister

Rakenduses kuvatud andmestik on informatiivne ja mitteametlik.

Euroopa Kalandusfond - jätkusuutliku kalanduse heaks Toetab Euroopa Liit Kalanduse teabekeskus - www.kalateave.ee EMKF Rakenduskava Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

Kalapüügipiirangud

Periood:

Periood:

Tagasi
Edasi

Periood:

Periood:

0km
25
50
75
100
+ 1x
gps

Periood:

  • Algus

  • Lõpp

Aluskaart

Muuda keelt

Info

Kalapüügipiirangute andmed: kalapüügieeskiri, kalapüügiseadus, looduskaitseseadus, ajutised püügikitsendused, põllumajandusministri ja keskkonnaministri käskkirjad.
Kaitstavate objektide andmed: Keskkonnateabe Keskuse Keskkonnaregister (piiranguandmed kuvatakse reaalajas).

© Regio 2023
© Kalanduse teabekeskus 2023

AS Regio - kaardid ja geoinfosüsteemid Kalanduse teabekeskus - www.kalateave.ee
Euroopa Kalandusfond - jätkusuutliku kalanduse heaks Toetab Euroopa Liit
EMKF Rakenduskava Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

KASUTUSJUHEND

Piirangute otsing
Sisesta esmalt piirangu periood, seejärel piirangu asukoht.
Piirangute otsingu alustamine kustutab eelnevad filtrid.

Tänased priirangud Eestis
Kiirvalik tänase kuupäeva piirangute vaatamiseks.

Piirangud minu lähedal
Kiirvalik piirangute leidmiseks kasutaja hetkeasukoha järgi.
Avaneb kaardivaade, millel on märgitud kasutaja hetkeasukoht. Kui vajutada kaardi all nupul „Nimekiri”, kuvatakse kategooriate kaupa piirangud, mis jäävad kaardiala sisse. Kui kaarti vähendada, muutub nimekiri pikemaks, sest kaardile jääb rohkem piiranguid.

Piirangute vaatamine
Piiranguid saab vaadata nii nimekirjana kui ka kaardil.
Kui kaardivaade on valitud mitme piirangu kohta, kuvatakse objektid punktidena. Kui liikuda kaardivaatele piiranguobjekti täpsemalt kirjeldava info lehelt, kuvatakse piirang alana.
Piirangu detailvaatesse saab liikuda nii kaardilt (klõpsa kaardil oleval objektil) kui ka nimekirjast (klõpsa nimekirjas oleval kirjel).

Kaarti saab suumida kaardiakna paremas servas paikneva vertikaalse suumimisriba abil. Kui libistada sellel sõrmega allapoole, siis kaart suureneb, ülespoole libistades kaart väheneb.

Menüü
Ekraani alumises vasakus nurgas saab avada menüü, milles on võimalik
- märkida asukohta
- märkida ajaperioodi
- märkida kalaliike
- märkida püügivahendeid
- muuta aluskaarti (kaart/aerofoto)
- muuta rakenduse keelt (eesti, inglise, vene)
- vaadata infot/kasutusjuhendit
- liikuda rakenduse avalehele